Tentoonstelling: De eik – bo(o)mvol leven

Wist je dater op een grote zomereik wel 800 verschillende diersoorten kunnen leven?

Er zijn zelfs diersoorten die helemaal afhankelijk zijn van de eik voor hun voortbestaan, zoals de eikenprocessierups! Veel dieren profiteren van de eik. Enkele opvallende zijn de gaai, die wel vijf eikels tegelijk in zijn keel kan proppen, de eikenpage (dagvlinder) die leeft van de honingdauw die bladluizen op de eikenbladeren uitscheiden, en vele soorten gallen. Ook de eekhoorn, muisjes en vele paddenstoelen zijn afhankelijk van de eik.  Voor veel dieren is de eik bovendien een stapsteen, een plaats waar een dier tijdelijk een veilige rustplaats en voedsel kan vinden.

Ook voor de mens is de eik altijd een belangrijke boom geweest: als houtleverancier natuurlijk en als geneesmiddel. Daarnaast waren eiken in het verleden plaatsen voor bijvoorbeeld rechtspraak of als aanduiding van een grens.

Meer ontdekken over deze bijzondere boom en alle dieren en planten daaromheen? De tentoonstelling is (gratis!) te bezoeken van 16 november 2017 tot 27 februari 2018.
Voor basisscholen (groep 5 t/m 8) is er een educatief programma mogelijk.

 

De tentoonstelling is gemaakt door IVN Veldhoven Eindhoven Vessem.