Duurzaamheidscentrum De Papaver

Locatie:Korftlaan 6, Delft, Nederland

Upcoming events

 • 08/02/2018 20:00 - 08/02/2018 22:00

  In 1134 en 1164 is Delfland geteisterd door
  stormvloeden. Enorme hoeveelheden zand en klei
  zijn in het Westland en de omgeving van Vlaardingen
  en Schiedam neergelegd. Door bodemonderzoek en
  historische bronnen weten we precies tot waar de
  overstromingen gekomen zijn. In de lezing wordt
  ingegaan op de ontginningen op de klei, in de wouden en op het hoge
  veen. Er wordt een beeld gegeven van de vegetatie, het landschap en
  de veranderingen daarin door menselijk ingrijpen.

  Toegang: gratis, kom op tijd, er is ruimte voor maximaal 60 toehoorders

 • 08/03/2018 20:00 - 08/03/2018 22:00

  De werkgroep Lepelaar onderzoekt het wel en wee van lepelaars om ze uiteindelijk beter te kunnen beschermen. Door jonge lepelaars in de kolonie van kleurringen te voorzien en sommige vogels een zendertje te geven, ontstaat er langzamerhand een schat aan kennis over het leven van de lepelaar. In 1969 waren er in ons land nog maar 150 broedparen, nu zijn er ongeveer 2500.
  Het tastbare bewijs dat bescherming werkt, niet in de laatste plaats door het werk van de werkgroep. Ook rond Delft worden steeds vaker lepelaars gezien. Petra de Goeij is lid van de werkgroep Lepelaar en zal ons alles over de lepelaar en het onderzoek ernaar vertellen.

  Toegang: gratis, kom op tijd, er is ruimte voor maximaal 60 toehoorders

 • 12/04/2018 20:00 - 12/04/2018 22:00

  Lex Thoen is sinds 7 jaar schaapsherder in Midden Delfland bij ANV Vockestaert. De kudde bestaat uit ca 400 dieren. Hij vertelt met passie over zijn werk en over de communicatie met zijn hond. Wat heeft hem gebracht om herder te worden? En wat brengt het hem? Maar ook, wat kunnen wij mensen leren van een schaapskudde? De kudde heeft primair een begrazingsfunctie, maar op deze avond hoopt Lex Thoen aan te tonen dat de kudde in Midden Delfland een belangrijke meerwaarde heeft voor dit gebied én omwonenden en voor de randstad. Laat u verrassen deze avond, want een schaapskudde doet veel meer dan alleen maar gras eten.

  Toegang: gratis, kom op tijd, er is ruimte voor maximaal 60 toehoorders