Schoon Belonen

Direct naar de bakkenteller

Binnen het project Schoon Belonen werken gemeenten en maatschappelijke organisaties samen om zwerfafval zoveel mogelijk te voorkomen en te bestrijden. Schoon Belonen is een initiatief van de Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG), Natuur & Milieu en het Afvalfonds Verpakkingen.

Vind je het belangrijk dat de sportvelden, scholen en wijken schoon en zwerfafvalvrij blijven? Wij ook! Met het project Schoon Belonen kunnen scholen, sportclubs en andere verenigingen daarbij helpen. Samen zorgen we dat flesjes, blikjes en andere verpakkingen worden opgeruimd en ingezameld. Dat leidt niet alleen tot een schone leefomgeving, maar ook tot een mooie beloning voor de deelnemende scholen en verenigingen.

Wie doen er mee?

Meer dan 70 gemeenten belonen scholen, sportclubs en andere maatschappelijke organisaties voor het inzamelen en opruimen van kleine plastic flesjes, blikjes en eventueel ander verpakkingsmateriaal. Waaronder de gemeente Delft!

Doel

Het project Schoon Belonen moet leiden tot minder zwerfafval op straat en ervoor zorgen dat er meer verpakkingen worden gerecycled. Daarnaast is het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid en het creëren van bewustwording rondom (zwerf)afval een belangrijk doel. Uiteindelijk is het de bedoeling dat in 2018 vrijwel alle gemeenten meedoen aan Schoon Belonen.

Meedoen met een Delftse school? Mail naar Sylvia Looijestijn voor meer informatie.

Meedoen met een Delftse maatschappelijke organisatie of vereniging? Vul het inschrijfformulier in.

Deelnemers (update 7-2-2018)

Op dit moment doen 16 Delftse schoollocaties en diverse maatschappelijke organisaties mee aan de pilot. Dit zijn de scholen:

 • De Eglantier loc. Tanthof
 • De Eglantier loc. Voorhof (R.H.)
 • De Eglantier loc. Voorhof (I.B.B.)
 • De Ark
 • Delftse Montessorischool
 • Bernadette Mariaschool
 • CLD loc. Hof van Delft
 • De Bron
 • Jan Vermeerschool
 • Freinetschool loc. Hugo
 • Freinetschool loc. Libel
 • Freinetschool loc. Margriet
 • Delftse Daltonschool
 • Cornelis Musiusschool
 • Herman Broerencollege
 • Grotius College @ Aart v/d Leeuwlaan

Check ook de bakkenteller: welke school vult de meeste PMD-bakken?