Over ons

De Papaver stelt zich graag aan je voor.

Heb je een andere vraag? Neem gerust contact met ons op!

 

Dat ligt een beetje aan je definitie. In 1973 werd de eerste professionele kracht op het gebied van natuureducatie aangenomen in Delft – een medewerker van de Gemeente Delft op de afdeling ‘milieu-educatie’. Deze naam veranderde in 1980 in ‘Natuur en Milieu Educatie’. In 1984 werd een eigen centrum voor de afdeling gerealiseerd, dat gedoopt werd tot ‘natuur- en milieucentrum De Papaver’. In 1993 is het huidige gebouw aan de Korftlaan gerealiseerd.

Stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver bestaat sinds 1 juli 2015 en heeft zowel de naam De Papaver als het pand overgenomen. Zie ook de volgende vraag.

 

 

 

Tot 1 juli 2015 was De Papaver een Natuur- en Milieueducatie-centrum van Gemeente Delft. Sindsdien is het in handen van Stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver, opgezet door actieve en betrokken vrijwilligers om het behoud van het centrum te garanderen.

In 2014 heeft de gemeente Delft wegens bezuinigingsredenen besloten om De Papaver af te stoten. Ook besloot zij om de Natuur- en Milieueducatie (NME) uit te besteden. Er kwam een openbare aanbestedingsprocedure. Een aantal vrijwilligers van De Papaver hebben hierop een initiatief gestart om een plan in te dienen voor het Natuur- en Milieucentrum en de NME. Dit kwam voort uit de wens om De Papaver als Natuur- en Milieucentrum en als plek voor een groot aantal vrijwilligers voor de toekomst te behouden. In de afgelopen decennia heeft De Papaver zich mede ondersteund door een grote groep vrijwilligers ontwikkeld tot een goed bezocht centrum met wisselende tentoonstellingen, educatieve tuinen en activiteiten voor scholen en inwoners. Dit wilden de vrijwilligers niet zomaar uit handen geven.

Voor de indiening van het plan is een voorlopig bestuur gevormd met de naam Stichting Papaver Duurzaam Door i.o. Het bestuur i.o. bestond uit de vrijwilligers Bertus Janzen, Thea Rengers en Cora Cox, en twee externe personen: Max van der Laan en Paul de Bree. Met behulp van een aantal externe adviseurs is in korte tijd een plan opgesteld.

De Stichting is officieel opgericht op 25 februari 2015, nadat eind 2014 bekend was geworden dat de Stichting zowel De Papaver als de NME gegund kreeg. De naam is toen gewijzigd in Stichting Duurzaamheidcentrum De Papaver. Vanwege de naamsbekendheid is de naam ‘De Papaver’ gehandhaafd en met het oog op de toekomst is ‘Natuur- en Milieucentrum’ vervangen door ‘Duurzaamheidcentrum’.

Het bestuur bestaat sinds de oprichting op 25 februari 2015 uit dhr. ir. K.M. van der Laan (voorzitter), dhr. P.A.J. de Bree (penningmeester/secretaris), dhr. E. Janzen (algemeen bestuurslid) en mw. ing. F.T. Rengers-Bredewout (algemeen bestuurslid). Het bestuur wordt bijgestaan door een adviseur en notulist mw. mr J.B. Cox-Matze. Volgens de statuten zijn zij benoemd voor een periode van vier jaar. Het bestuur zet zich vrijwillig in.

“Door leren, inspireren en samenwerken het duurzaam denken en doen stimuleren in Delft én de regio.”

“De Papaver is hét duurzaamheidscentrum voor de stad Delft en de regio dat samen met bewoners, scholen, bezoekers, bedrijven en partnerorganisaties een concrete bijdrage levert aan een duurzame en groene wereld.”

De Papaver is hét Duurzaamheidscentrum van Delft. Er is veel te doen – en voor alle leeftijdsgroepen! In het kort: Er zijn altijd diverse activiteiten om de natuur te ontdekken in je vrije tijd. Een speurtocht, verjaardagspakket, workshop, wandeling enz. Of kijk rond in de duurzame shop of neem een duurzaam drankje . De Papaver verzorgt verder de natuur-, milieu- en duurzaamheidseducatie voor basisscholen in Delft e.o. d.m.v. een uitgebreid aanbod van excursies, leskisten en projecten. Je kunt ook een zaal huren bij De Papaver en in je pauze zo een van de diverse tuinen inlopen. Verder ondersteunt De Papaver initiatieven om Delft schoon te maken en houden. Lees hier verder.

Het vaste team, v.l.n.r.: Jack, Corry, Jeremy, Thea, Sylvia, Cora en Winnie

Het vaste team van Duurzaamheidscentrum De Papaver bestaat uit 7 (parttime) medewerkers. Zij worden ondersteund door een onmisbaar team van gedreven vrijwilligers. Wil je weten wie wie is, wat hen drijft en wat hun taken zijn? Bekijk dan de team-pagina.

Er zijn momenteel geen betaalde vacatures, wel kunnen we altijd meer vrijwilligers gebruiken.

De Papaver prijst zich gelukkig met een gemotiveerd en enthousiast team van ruim 70 vrijwilligers. Zij zetten zich in om te zorgen dat De Papaver voor bezoekers van alle leeftijden en diverse interesses een aantrekkelijke locatie is voor het beleven van een duurzame lifestyle en natuur. Denk hierbij aan het ontvangen van de bezoekers, het onderhouden van het gebouw en de tuinen, het ondersteunen van de diverse activiteiten en het ontwikkelen van tentoonstellingen.

Wil je meer weten of wellicht zelf vrijwilliger worden? Bekijk dan de vrijwilligers-pagina.

Dat kan zeker! Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Er zijn diverse mogelijkheden, zowel qua taken als tijdsinzet. Samen bekijken we wat jij wil en kunt, en wat er bij De Papaver nodig is. Lees hier verder.

Jong en oud komt naar De Papaver sinds de oprichting in 1993. Jaarlijks trekt het ruim 20.000 bezoekers en daarnaast kennen velen ons door het “groene” educatieve aanbod aan scholen of door acties tegen zwerfafval. Sinds juli 2015 is Duurzaamheidscentrum De Papaver een zelfstandige stichting. De Papaver is bezig met het verkrijgen van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Om verder uit te kunnen groeien tot een regionaal centrum met projecten en activiteiten op het gebied van duurzaamheid, natuur en milieu is financiële ondersteuning nodig. Dat kan door Vriend te worden of door een schenking.

Natuurlijk hebben onze Vrienden een streepje voor! Je ontvangt als je wilt 4x per jaar onze nieuwsbrief waardoor je als eerste op de hoogte bent van onze activiteiten. Afhankelijk van het type vriendschap krijg je ook nog andere voordelen.

Bekijk de Vrienden-pagina voor meer informatie of downloaden de folder.

Samenwerking is voor de Papaver van cruciaal belang. Vanuit de visie dat je samen meer bent én meer kunt, werken wij dan ook actief aan samenwerkingsverbanden met partners. Dit is met name op het gebied van Natuur- en Milieueducatie voor het basisonderwijs goed te zien, maar ook op andere vlakken werken wij graag met partners samen.

Wil je onze partner worden? Neem dan contact op met directeur Jeremy Groeneweg.

Huidige partners:

 • Avalex
 • Botanische Tuin TU-Delft
 • De Notelaer
 • De Rabobank
 • GDO – Gemeentes voor Duurzame Ontwikkeling
 • Gemeente Delft
 • GGD
 • Hoogheemraadschap Delfland
 • Ikea Delft
 • Imkervereniging Delft
 • IVN Delft, Zuid-Holland en landelijk
 • Kinderboerderij Tanthof
 • KNNV, afdeling Delfland
 • Milieudefensie
 • Milieueducatie Den Haag
 • Nederlands Genootschap voor Microscopie, locatie West
 • Nederland Schoon
 • Staatsbosbeheer
 • Stichting BuitenLeeft
 • Stichting BuytenDelft
 • Stichting Delftse Natuurwacht
 • Stichting Groenkracht
 • Stichting Stedenband Delft-Estelí
 • Vereniging van Natuurfotografen West
 • Vockestaert
 • Vogelwacht Delft e.o.

Je kunt De Papaver volgen op Facebook of twitter, of je meld je hier aan.