10 reden om wat vaker vegetarisch te eten

 Artikel van Wakker Dier.

1. Minder dierenleed

 

Je bespaart dierenlevens, en daarmee dierenleed. Een vegetariër bespaart gemiddeld 727 dieren in zijn hele leven. 727 dieren die niet de rit naar het slachthuis hoeven te maken! Nederlanders eten elke dag samen ruim 400.000 dieren.

 

2. Minder uitstoot

De veehouderij draagt wereldwijd voor 14,5% bij aan de uitstoot van broeikasgassen als CO2, methaan en lachgas – evenveel als de transportsector. Eén koe stoot jaarlijks net zoveel broeikasgassen uit als 4,5 auto’s, ofwel het rijden van 70.000 km.

 

3. Minder boskap

Voor veevoer worden kilometers tropisch oerwoud gekapt om plaats te maken voor sojaplantages. Met het verdwijnen van apen- en andere diersoorten tot gevolg. Het land wordt voorgoed verpest door erosie.

 

4. Meer eten voor mensen

Een kilo vlees ‘kost’ tussen de 2-25 kilo voer, dat deels wordt verbouwd op akkers waar ook gewassen kunnen groeien die wij zelf kunnen eten. Als we dat graan en die soja direct eten, kunnen we kunnen veel meer mensen voeden.  Bovendien wordt veevoer vaak verbouwd op plaatsen waar de mensen zelf niet veel te eten hebben. Dat laatste geldt ook voor vis: lokale bevolking vist vaak achter het net omdat de vis is weggevangen voor Westerse consumptie.

 

5. Minder milieuvervuiling

De 570 miljoen dieren die jaarlijks in Nederland worden gehouden, produceren grote hoeveelheden fijnstof en zo’n 78 miljard kilo mest. Deze mest – met stikstof, ammoniak en fosfaat – verzuurt het Nederlandse landschap en zorgt ervoor dat planten- en insectensoorten verdwijnen. En denk eens aan alle milieuvervuiling door de pesticiden bij de veevoerproductie in andere landen!

 

6. Minder waterverbruik

Je bespaart veel water. De productie van vlees kost veel meer water dan de productie van plantaardige voeding. Zo vereist de productie van een kilo rundvlees in totaal 15.000 liter water, een kilo varkensvlees 6.000 liter en een kilo kip 4.300 liter. Van al het water dat we gebruiken, is één procent nodig voor het watergebruik in huis en maar liefst 43 procent is nodig voor de productie van vlees, eieren en zuivel.

 

7. Gezonder blijven

Er zijn veel studies die de link aantonen tussen het eten van veel (bewerkt) vlees en hart- en vaatziekten, obesitas, diabetes en kanker. Het WHO zette in 2015 bewerkt vlees zelfs op de lijst van kankerverwekkende stoffen. Andere studies wijzen uit dat al deze problemen minder vaak voorkomen bij vegetariërs, dat vegetariërs dunner zijn en dat ze ouder worden.

 

8. Minder overbevissing

Je draagt niet bij aan het leegvissen van de oceanen. 80% van de geconsumeerde vissoorten worden met uitsterven bedreigd.

 

9. Minder resistente bacteriën

Dieren in de vee-industrie krijgen veel antibiotica. Daarmee wordt het ontstaan van resistente bacteriën in de hand gewerkt. Deze bacteriën kunnen ook schadelijk zijn voor ons, zoals ESBL en MRSA. Geregeld worden deze bacteriën aangetroffen op vlees. Bij een onhygiënische bereiding kan je besmet raken met deze gevaarlijke bacteriën.

 

10. Voorkom dierziekten bij mensen

Nederland is maar een heel klein landje, maar we houden extreem veel dieren. Dat is vragen om problemen. Geregeld duiken er besmettelijke dierziekten op. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de miljoenen dieren die geruimd moeten worden. Een deel van deze ziekten zijn ook gevaarlijk voor mensen, zoals Q-koorts en BSE.