De kwikstaart

Je stelt je fototoestel scherp, knipt af en….. dan heb je alleen de staart van de vogel op de foto. Met de kwikstaart kan dat je zo overkomen. Zo snel als die over landerijen en weggetjes achter insecten aan kunnen rennen, ongelooflijk.
En het zijn van die alleraardigste vogeltjes. De meest bekende kwikstaarten zijn de witte en de gele, andere varianten komen bij ons minder voor. Beide houden van het platteland, maar de witte heeft zich meer aangepast richting de mens en dat werkt in zijn voordeel.
De gele houdt van ‘ouderwetse’ graslanden en akkers. Daar waar nog lekker veel bloemen en kruiden staan. Met veel insecten, dat hebben ze graag, ook als voedsel voor de kleintjes. Bovendien vinden de jongen daar voldoende beschutting. Erg nadelig zijn weilanden die vroeg gemaaid worden. Die graslanden worden na het maaien meestal nog eens flink bemest, met de gier van de bio-industrie. Die overdaad aan bemesting is goed voor de grasproductie, maar niet voor een rijkdom aan vegetatie. En daarom zien we de gele kwikstaart steeds minder.

Tags