De race om het afval scheiden

Voor de landelijke pilot ‘Schoon belonen’ gaan basisscholen in het Avalex-gebied aan de slag met afval scheiden. De eerste scholen in Delft startten bijna een jaar geleden, ondertussen doen al 13 locaties mee. De nieuwste deelnemer is de Delftse Daltonschool. Zij trapten het project op donderdag 11 mei feestelijk af. Schoon Belonen wordt landelijk ondersteund door Nederland Schoon, en in Delft organiseert Duurzaamheidscentrum De Papaver de uitvoering op scholen.

Feestelijke kick off

Samen met alle leerlingen werd het afvalscheidingsproject op het schoolplein ingeluid. Juf Suzanne Roos ondertekende met Sylvia Looijestijn (De Papaver) een contract, waarin de school belooft afval te scheiden in de klas en de schoolomgeving schoon te houden. Machteld Woudenberg (Avalex) overhandigde de PMD-bakken aan de school. De leerlingen hadden al enthousiast PMD verzameld en namen de bakken direct in gebruik.

De Schone Stadsclown en Tidy Turtle, Mascottes van Schoon in Delft, zongen een lied over afval scheiden. Daarna werd de afvalrace ingezet. Vertegenwoordigers uit alle groepen deden een estafette-race, waarbij ze een berg afval in de juiste bakken moesten splitsen, onder luide aanmoedigingen van hun klasgenoten. De winnaars mochten een rondje meerijden in een echte vuilniswagen!

Zwerfafval

In de buurt van scholen is vaak veel zwerfafval te vinden. Zonde! Niet alleen ziet de omgeving er niet schoon uit, ook is het schadelijk voor dieren en het milieu. Steeds meer kinderen beseffen dat het zo niet langer kan. Daarom gaan ze graag op pad om hun schoonomgeving schoon te houden. In ruil hiervoor ontvangen zij een financiële beloning. Daarnaast krijgen ze voor elke volle PMD-minicontainer € 1,00. Het verdiende geld mag vrij worden besteed, bijvoorbeeld aan een nieuw klimrek. Zo zien de kinderen dat grondstof waarde heeft. Niet alleen financieel, ook voor het milieu!

Containers voor grondstoffen

Om het project succesvol te laten verlopen faciliteert Avalex aparte minicontainers voor PMD (Plastic, Metaal en Drinkpakken). Op die manier kunnen de leerlingen van de deelnemende scholen hun PMD-afval gescheiden weggooien. Dit levert voordelen op voor het milieu en een mooie opbrengst voor de school zelf. Vervolgens zorgt Avalex dat de grondstoffen worden ingezameld en hergebruikt.

Meedoen?

Doet jouw (Delftse) school nog niet mee aan de pilot? Kijk voor meer informatie op schoon belonen of mail contact@papaverdelft.nl. Ook kun je gastlessen of een excursie boeken over (zwerf)afval en grondstoffen.

Geef een reactie