De wilde stad

De Wilde Stad schetst een beeld van de stad vanuit een totaal nieuw perspectief, dat van de onopgemerkte inwoners: de vele wilde dieren en planten.

Voor een groot aantal wilde dieren, bomen en planten zijn onze straten, tunnels, waterwegen en gebouwen van baksteen net zo geschikt en aantrekkelijke als een oerbos of nieuwe wildernis. De stad verdringt of vervangt niet de natuur, het is natuur. De forenzende patatmeeuw en de vinexvos zijn net zo wild en bijzonder als de zeehond en de panda.

Een stadse film die de dynamiek, snelheid, kracht, schoonheid en humor van de natuur in een stedelijke omgeving laat zien met verrassende plotwendingen. Een meeslepend verhaal vol avontuurlijke ontmoetingen tussen dieren en mensen. Van de makers van de natuurfilms De Nieuwe Wildernis (Gouden Kalf 2013) en Holland–Natuur in de Delta (Gouden Film 2015). Bekijk de trailer van de film.

 

Gratis naar de voorpremière, op stadssafari en buitenlessen?!

De Papaver en het IVN organiseren een voorpremière in Delft, speciaal en alleen voor leerlingen van het basisonderwijs. Deze is op 14 februari 2018. In het voorjaar wordt deze gevolgd door een stadssafari onder leiding van een gids.

Daarnaast organiseert het IVN een activiteitenprogramma voor op het Groene Schoolplein, rondom het thema de Wilde Stad. Deze buitenlessen hebben een bepaald thema: bijv. bijenlint zaaien met een les over bijen.

Wil jij met je klas kans maken op deze unieke filmvertoning, de safari en de buitenlessen? Meld je dan nu aan voor het digitale lesprogramma De wilde stad in de klas – na inschrijving ontvang je meer informatie over deelname aan de voorpremière en de activiteiten.

 

Nog meer extra’s

Bij deelname ontvangen scholen ook campagnemateriaal, zoals zoekkaarten de Wilde Stad voor alle leerlingen, een inspiratieboek voor leerkrachten en na de stadssafari krijgen kinderen een button met stadsjungle-expert erop. En leerkrachten krijgen toegang tot videoclips met tips voor natuurbeleving in de stad. 

Naast het activiteitenprogramma biedt het IVN een cursus Natuurouders aan. Hiermee leiden we ouders op om de leerkracht te kunnen ondersteunen bij natuurlessen.

De wilde stad in de klas

Bij de film is een leuk, afwisselend, interactief lespakket ontwikkeld voor groep 4, 5 en 6 van het basisonderwijs, met clips op basis van beelden uit de film. Met de clips, lesbrieven en werkbladen kun je in de klas aan de slag, maar het leukste is natuurlijk om zelf naar buiten te gaan. Daarvoor hoef je niet ver van school; De Wilde Stad begint al op het schoolplein.


Let op: er kunnen slechts 3 klassen naar de film op 14 februari, dus wees er snel bij! Ook voor de andere activiteiten is aanmelding geen garantie, maar het IVN en De Papaver doen hun best om alle geïnteresseerden zoveel mogelijk tegemoed te komen.

Meld je nu aan