Even voorstellen

Libel of Juffer

De insectenorde van de libellen is onderverdeeld in echte libellen en juffers. Een beetje ongelukkige naamgeving zou je kunnen zeggen. Zoiets als ‘primaten verdelen we onder in echte primaten en mensen’.

Wetenschappelijk worden de libellen (Odonata) onderverdeeld in Anisoptera (ongelijkvleugeligen, de echte libellen) en Zygoptera (gelijkvleugeligen, de juffers).

En hoe zie je in gewoon Nederlands de verschillen tussen libel en juffer?

  • Het lijf verschilt Bij libellen is het breder en toont steviger, juffers lijken meer gekleurde luciferhoutjes.
  • De ogen verschillen. Libellen hebben grote facetogen die elkaar (bijna) raken, bij juffers zijn het twee bolletjes, elk aan een kant van hun kop.
  • De vleugels zijn anders. Beide hebben vier vleugels. Bij de libellen zijn de voorste en achterste vleugels verschillend, bij de juffers zijn ze gelijk.
    Een ander verschil is dat juffers in rust meestal de vleugels langs hun lijf opvouwen. Libellen hebben de vleugels meestal uitgespreid. In rust lijken die, met vier neerhangende vleugels als wentelwieken en die grote ogen lijken wel de cockpit van een Russische helikopter die ergens in een woestijn een noodlanding heeft gemaakt.

Gewone oeverlibel (man)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wereldwijd schijnen er meer dan vijfduizend libellen (en juffers) voor te komen. In Nederland ongeveer 70. Zuidelijke soorten komen wel steeds vaker noordelijk voor. Een handvol ken ik bij naam, voor de rest heb ik een boekje nodig om de juiste naam te vinden.

Foto’s en tekst: EJB