Lezing: De Oostvaardersplassen

Lezing door Hans-Erik Kuypers

Wie kent ze niet: de Oostvaardersplassen? In zuidelijk Flevoland schiep de natuur een groot moerasgebied met rietvlaktes, ruige graslanden en waterplassen. Ganzen, lepelaars en aalscholvers wisten de plassen te vinden, net als reeën, vossen, hazen, vleermuizen en vlinders. Zelfs de zeearend broedt hier sinds een paar jaar weer. Om graslanden tot ontwikkeling te brengen zijn er Heckrunderen, konikpaarden en edelherten in het gebied losgelaten. Met elkaar leven deze dieren hier een natuurlijk leven, in een ruig natuurgebied. En dat levert ook af en toe discussie op. Boswachter Hans-Erik Kuypers vertelt over het gebied en hun bewoners en de wijze waarop Staatsbosbeheer ermee omgaat.

Foto: Yvette van den Berg, www.yvettenatuurfotografie.nl