Hoe verzin je een naam?

Viervlekwielwebspin

De spin op de foto heet viervlekwielwebspin. Op zich niet onlogisch, het web dat hij maakt heet wielweb. En hij heeft vier vlekken op zijn lijf. Niets tegenin te brengen dus.

Het valt me wel op dat vooral bij spinnen, insecten en paddenstoelen de naamgevers niet op een paar lettergreepjes extra kijken. Misschien moeten ze bij de Nobelprijs daar toch eens een aparte categorie voor instellen!

Maar dan de wetenschappelijke naam, steevast uit het Latijn of het Grieks. Ook dat is logisch. Dat waren eeuwen lang de talen die gebezigd werden door degenen die studeerden. Best handig, dan begrijp je elkaar in ieder geval. Ook nu nog praktisch voor bijvoorbeeld artsen.

Onze viervlekwielwebspin heet wetenschappelijk Araneus quadratus en hoort tot de klasse der spinachtigen, de Arachnida.

Arachnida komt rechtstreeks uit de Griekse mythologie. De geschiedenis van Arachne, een jonge ambachtsvrouw. Zij was, behalve mooi, bovenal een alom geprezen weefster. En wat gebeurt? Door alle complimenten en vleierij over die prachtige, levensechte wandkleden overspeelt ze haar hand. Ze zegt dat zelfs Athene, godin van wijsheid en kunst, haar op het weeftoestel niet zal kunnen evenaren.
Iemand brieft het door aan Athene, die dat niet pikt. Arachne wacht haar straf niet af en verhangt zichzelf. Athene schrikt, wat vreselijk dat dit talent verloren is! Ze verandert de strop in een lange zijden draad en het lichaam van Arachne in een spin. Die klimt meteen naar boven en begint als een vaardige weefster een prachtig web te maken.

Zo werd Arachne naamgeefster van de spinachtigen. Ook in sommige talen herken je haar naam nog. In het Frans is een spin een araignée, in het Spaans araña.

Foto en tekst: EJB