Lezingen 2020

IVN Delft, Natuurlijk Delfland en Vogelwacht Delft e.o. organiseren ieder jaar regelmatig lezingen in De Papaver. Meestal is dat op een donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. De toegang is gratis. Wees altijd wel op tijd, want de capaciteit van de zaal is beperkt. Voor 2020 staan de volgende lezingen op het programma:

9 april 2020: De biologische boer vertelt

Arie is een biologische boer die vanuit zijn jarenlange ervaring zal vertellen. Hij zal de volgende vragen beantwoorden: Hoe lang boert zijn familie al op deze plek? Wat is de aanleiding geweest om biologisch te gaan werken? Welke hobbels heeft hij moeten nemen? Hoe houdt hij rekening met de natuur en landschap? Krijgt hij voldoende steun van met name de natuurverenigingen?
Wat maakt biologisch nu zo bijzonder tussen begrippen als kringloopboeren, natuurinclusieve landbouw, drie sterren producten e.d. Arie zal ook zijn visie geven over hoe de natuur in combinatie met landbouw zou kunnen gaan lopen en hij heeft ook een wens naar de toekomst.