IVN Delft

IVN afdeling Delft is een vereniging van vrijwilligers en donateurs die zich inzetten voor natuur- en milieueducatie, d.m.v. het organiseren van excursies en cursussen in en om Delft, omdat we de bewustwording en beleving van natuur- en milieu in de directe leefomgeving heel belangrijk vinden.

De Papaver werkt graag zij aan zij met het IVN om samen op te komen voor natuur en milieu, en te proberen een duurzamere leefomgeving voor nu en in de toekomst te bereiken.