Schoon Belonen – stand van zaken

Leerlingen van De Ark in actie

De aftrap van de Schone Scholen

Op 9 juni 2016 (zie artikel) ondertekenden vertegenwoordigers van de eerste 3 Delftse scholen samen met wethouder Lennart Harpe een contract waarin zij beloven voortaan de omgeving van hun school schoon te houden. In ruil daarvoor krijgen de scholen jaarlijks éénmalig een financiële beloning die zij vrij mogen besteden. Daarnaast krijgen ze een PMD-bak (plastic, metaal en drinkpakken) om het afval beter te scheiden. Voor elke volle PMD-bak krijgen ze € 1,-. Ook besparen ze hiermee afvalkosten.

Na een half jaar

Eind 2016 waren er al 9 schoollocaties die meedoen aan Schoon Belonen: Eglantier Delft (3 locaties), De Ark, Montessorischool Delft, Bernadette Mariaschool, De Bron, CLD Hof van Delft en de Jan Vermeerschool.

In 2017

Op 2 februari 2017 sloten de 3 locaties van de Freinetschool zich hier ook bij aan. Hulde! De Delftse Daltonschool is in de overlegfase en zal waarschijnlijk binnenkort gaan deelnemen.

 

Schoon Belonen voor maatschappelijke organisaties

Verder is op 1 december de aftrap geweest van het Schoon Belonen voor maatschappelijke organisaties. De Papaver, de Delftse Natuurwacht, kinderboerderij Tanthof en Stadsboerderij BuytenDelft beloofden toen officieel om de omgeving van hun organisatie schoon te houden, opruimacties te organiseren en kunststof flesjes en blikjes te gaan scheiden. Iedere volle container levert daarbij ook nog eens € 2,50 op.

Zo moet het dus! Wethouder Harpe doet het voor - samen met Jeremy Groeneweg (directeur Papaver)

Zo moet het dus! Wethouder Harpe doet het voor – samen met Jeremy Groeneweg (directeur Papaver)

 

Getekend! vlnr vertegenwoordigers van: De Papaver, Kinderboerderij Tanthof, De Natuurwacht, Wethouder Harpe en Stadsboerderij BuytenDelft.

Getekend!
vlnr vertegenwoordigers van: De Papaver, Kinderboerderij Tanthof, De Natuurwacht, Wethouder Harpe en Stadsboerderij BuytenDelft.

 

Geef een reactie