Tips om in deze tijd zwerfafval op te ruimen

Nederland Schoon heeft in overleg met het RIVM richtlijnen opgesteld om veilig zwerfafval op te kunnen ruimen. Houd je hieraan als je naar buiten gaat om zwerfafval op te ruimen. 

Speciale regels voor het opruimen van zwerfafval: 

 • Ga alleen met leden van je huishouden of maximaal 3 personen op pad. Raap je afval met mensen buiten je huishouden? Hou dan 1,5 meter afstand van elkaar. 
 • Blijf uit de buurt van kwetsbare mensen zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid.  
 • Blijf zoveel mogelijk in je eigen buurt wanneer je zwerfafval opraapt om drukte te voorkomen.  
 • Doe altijd rubber of latex handschoenen aan als je zwerfafval gaat rapen en/of gebruik een grijper. Gooi handschoenen na gebruik in de afvalbak. Belangrijk: gooi wegwerphandschoenen niet bij het plastic afval, maar bij het restafval. 
 • Gooi het zwerfafval direct weg in een afvalbak. 
 • Vind je zwerfafval dat je niet vertrouwt? Laat het liggen.  
 • Deel geen handschoenen, grijper of drinkfles. 

Algemene regels: 

 • Hou altijd 1,5 meter afstand van anderen. 
 • Heb jij of één van je gezinsleden koorts of andere griepverschijnselen? Ga dan níet naar buiten. 
 • Maak je handen veel en goed schoon. Was ze minimaal 20 seconden met zeep. 
 • Schud geen handen en raak je gezicht niet aan. 
 • Zorg voor papieren zakdoekjes, die je direct na gebruik weggooit. 
 • Hoest of nies in je elleboog. 

Deze richtlijnen zijn opgesteld op 11 mei 2020.

Bron: https://www.nederlandschoon.nl/preventiemaatregelen-corona