Hoe is Stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver ontstaan?

Tot 1 juli 2015 was De Papaver een Natuur- en Milieueducatie-centrum van Gemeente Delft. Sindsdien is het in handen van Stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver, opgezet door actieve en betrokken vrijwilligers om het behoud van het centrum te garanderen.

In 2014 heeft de gemeente Delft wegens bezuinigingsredenen besloten om De Papaver af te stoten. Ook besloot zij om de Natuur- en Milieueducatie (NME) uit te besteden. Er kwam een openbare aanbestedingsprocedure. Een aantal vrijwilligers van De Papaver hebben hierop een initiatief gestart om een plan in te dienen voor het Natuur- en Milieucentrum en de NME. Dit kwam voort uit de wens om De Papaver als Natuur- en Milieucentrum en als plek voor een groot aantal vrijwilligers voor de toekomst te behouden. In de afgelopen decennia heeft De Papaver zich mede ondersteund door een grote groep vrijwilligers ontwikkeld tot een goed bezocht centrum met wisselende tentoonstellingen, educatieve tuinen en activiteiten voor scholen en inwoners. Dit wilden de vrijwilligers niet zomaar uit handen geven.

Voor de indiening van het plan is een voorlopig bestuur gevormd met de naam Stichting Papaver Duurzaam Door i.o. Het bestuur i.o. bestond uit de vrijwilligers Bertus Janzen, Thea Rengers en Cora Cox, en twee externe personen: Max van der Laan en Paul de Bree. Met behulp van een aantal externe adviseurs is in korte tijd een plan opgesteld.

De Stichting is officieel opgericht op 25 februari 2015, nadat eind 2014 bekend was geworden dat de Stichting zowel De Papaver als de NME gegund kreeg. De naam is toen gewijzigd in Stichting Duurzaamheidcentrum De Papaver. Vanwege de naamsbekendheid is de naam ‘De Papaver’ gehandhaafd en met het oog op de toekomst is ‘Natuur- en Milieucentrum’ vervangen door ‘Duurzaamheidcentrum’.