Hoe moet ik voor het gebruikte materiaal betalen?

Aan het eind van het kalenderjaar en/of aan het einde van het schooljaar ontvangt de school een factuur van De Papaver. Daarop staat welke klas welk item afgenomen heeft en wat dit voor de school kost. Dit geldt voor alle items die via De Papaver zijn gereserveerd, dus ook voor excursies of gastlessen door derden.