Ik zie lesmateriaal dat geschikt is voor groep 1 t/m 8. Hoe kan het geschikt zijn voor alle leeftijden?

Sommige lespakketten zijn zo ontwikkeld dat ze geschikt zijn voor alle basisschoolleerlingen. Soms is er een basisniveau voor de kleuters en verdieping voor de midden- en bovenbouw. Bij andere pakketten zijn er verschillende handleidingen per leeftijdsgroep; iedere klas kan zo het materiaal op haar eigen niveau gebruiken.