Wat is het educatieve aanbod van De Papaver?

Er zijn leskisten, lesmappen, excursies, gastlessen en losse (veldwerk)materialen. Het ene product is specifiek voor de onderbouw, een ander voor de midden- of bovenbouw en sommigen zijn voor alle leerlingen van het basisonderwijs geschikt. Leskisten, -mappen en materiaal huur je voor een bepaalde periode. Veel excursies zijn bij De Papaver of in het ernaast gelegen Heempark, anderen zijn op andere locaties. Gastlessen zijn meestal op school, soms op locatie.

Het gehele aanbod is te vinden in de NME-gids, waar je kunt zoeken op klas, op type aanbod, etc. Ook kun je het jaarprogramma (2017-2018) downloaden.