Wie vormen het bestuur van Stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver?

Het bestuur bestaat uit

  • dhr. P.A.J. de Bree (voorzitter)
  • mw. F. Norbruis (secretaris)
  • dhr. J. Meijboom (penningmeester)
  • dhr. E. Janzen (algemeen bestuurslid)
  • dhr. ir. F. Booman (algemeen bestuurslid)

Het bestuur wordt bijgestaan door een adviseur en notulist mw. mr J.B. Cox-Matze. Volgens de statuten zijn zij benoemd voor een periode van vier jaar. Het bestuur zet zich vrijwillig in.