Waar bleven de sterns?

De Vogelkwelder

In de Waddenzee, bij Ameland, ligt een kwelder. Kwelders zijn niet bedijkt, ze ontstaan op plaatsen waar de waterstroming gering is, zodat zand en slib kunnen bezinken.

Deze kwelder heet Feugelpôlle, Vogelkwelder. Van de Waddendijk gescheiden door slechts een sloot. Op het fietspad over de dijk kan je er gewoon langs fietsen en wandelen.

In het voorjaar zat het vol met broedende kokmeeuwen en grote sterns. Schitterend! Zoals de sterns met elkaar en hun kuikens omgaan, gewoon aandoenlijk.

Grote sterns zijn goede vissers. Ze vliegen af en aan met eten. Dat doen ze slim, met wind mee vliegen ze hoog en tegen de wind in vliegen ze laag, in de luwte van de dijk.

Bij thuiskomst werd een deel van de buit geratst door kokmeeuwen. Dom van die grote sterns? Nou, toch niet helemaal. Zelf zijn ze namelijk niet zo goed in het verdedigen van eieren en kuikens tegen rovende zeemeeuwen. En dat doen de kokmeeuwen nou net wel lekker fel. Een win-win situatie door bij elkaar te nestelen.

Op een kwelder broeden had wel een risico, want die ligt maar net boven de zeespiegel. Het moet bij hoogwater niet stormen, dan blijven er weinig nesten over. Maar dan begonnen ze gewoon opnieuw. Zo overleefden ze al decennia. Voorjaar 2017 was er een desastreuze storm en daarna kwamen ze niet meer terug. Zat de schrik er in?

Maar waar blijven een paar duizend sterns?? Wel weet ik dat natuurorganisaties de laatste jaren bezig zijn geweest met inrichten van ‘nieuwe’ natuur. Op Texel zijn ‘binnendijkse kwelders’ aangelegd. Prima geschikt voor vogels zoals de grote stern.

Tja, Feugelpôlle, daar ga je als authentieke kwelder. Hopelijk komen ze terug!

Tekst en foto: EJB