21e-eeuwse vaardigheden

In 2016 publiceerden Kennisnet en Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) een nieuw model voor 21e eeuwse vaardigheden.

 

​​​Het belang van de 21-eeuwse vaardigheden

In het huidige onderwijsdebat is veel aandacht voor het onderwijs van de toekomst. Welke kennis en vaardigheden zijn van belang om leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij? Veel van deze vaardigheden worden samengevat onder de noemer 21e-eeuwse of vakoverstijgende vaardigheden: generieke vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te functioneren in en bij te dragen aan de toekomstige samenleving.

 

21e eeuwse vaardigheden in de klas

Uit onderzoek is gebleken dat het belang van aandacht voor de vaardigheden groot wordt geacht, maar dat het moeilijk is ze een goede plek te geven in het onderwijs. Onbewust worden de vaardigheden wel aangesproken maar ze komen niet altijd doelgericht en structureel aan de orde in het onderwijs.

 

De Papaver en 21-eeuwse vaardigheden

Door gebruik te maken van de lesmaterialen van De Papaver ontwikkel je de 21-eeuwse vaardigheden van je leerlingen. Vele lesmaterialen (leskisten en lesmappen) en excursies zijn zo opgebouwd dat de leerlingen worden uitgedaagd om zelf op onderzoek uit te gaan. Hierbij moeten ze in groepjes samenwerken, kritisch en creatief nadenken en/of problemen oplossen. Bij bepaalde lessen delen de leerlingen hun resultaten met hun klasgenoten (communicatie) en/of gaan ze achtergrondinformatie opzoeken op internet. Ook zijn er digitale lesmaterialen beschikbaar.

Het doel van De Papaver met haar lesmaterialen is het ontwikkelen van de bewustwording van de leerlingen waardoor ze bewuste keuzes kunnen maken in hun eigen leven (zelfregulering).

De Papaver werkt op dit moment aan het inzichtelijk maken van welke 21-eeuwse vaardigheden bij ieder product aangesproken wordt.

 

21-eeuwse vaardigheden & W&T-onderwijs

W&T-onderwijs gebaseerd op Onderzoekend & Ontwerpend Leren sluit aan bij de belevingswereld van kinderen. Het biedt tal van mogelijkheden om onvermoede talenten naar boven te halen. Spelenderwijs ontwikkelen leerlingen daarbij de vaardigheden van de 21e eeuw. Meer informatie & reserveren van een workshop W&T / O&O-leren.

 

Zelf aan de slag

De onderstaande animatie van SLO laat zien hoe je als leraar de 21e-eeuwse vaardigheden in het onderwijsaanbod een plek kan geven.


Bron: SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling)

Een uitgebreide omschrijving van de vaardigheden, voorbeeldmaterialen en sjablonen voor leerplannen en leerdoelen vind je op slo.nl.