Waarom Natuur- en Milieueducatie (NME)?

NME als duurzame basis

NME is een educatievorm met als invalshoek natuur, milieu en duurzaamheid in de eigen nabije leefomgeving. Het zorgt voor kennis over en inzicht in deze onderwerpen. NME is effectief wanneer het zodanig wordt ingericht en aangeboden dat deelnemers er in geïnteresseerd zijn en het laten doorwerken in hun houding en gedrag. Op die manier legt NME een basis voor een natuur- en milieubewuste levensstijl, waarbij het uiteindelijke doel van NME het streven naar een duurzame samenleving is.

Uit een studie van de Universiteit Utrecht en Stichting Veldwerk Nederland in 2006 is gebleken dat respondenten die op de basisschool NME hebben gehad, significant meer kennis over natuur en milieu hebben en hier een positievere houding en gedrag tegenover hebben dan degenen die geen, of nauwelijks, NME hebben gehad. Daarmee bevindt NME zich aan de voorkant van het aanleren van gedrag en een duurzame houding. Het is effectiever en waarschijnlijk goedkoper om op jonge leeftijd te investeren in gewenst gedrag en het zaadje van een duurzame houding te planten, dan dit op een latere leeftijd te moeten corrigeren. Het kind thuis, en in de directe omgeving, kan ook weer een positieve invloed hebben op het gedrag en de houding van anderen vanuit de eigen NME-ervaring.

 

Deze algemene kijk op NME vormt de ondergrond van onze visie op NME:

“De Stichting ziet natuur- en milieueducatie vooral als een instrument om mensen bewust te laten worden van en duurzaam te leren omgaan met hun leefomgeving. De Stichting biedt inspirerende NME aan kinderen en inwoners in Delft, Pijnacker-Nootdorp en de regio. Kennis (op jonge leeftijd) over natuur, dieren, en duurzaamheid geeft een basis voor duurzame houding en gedrag. Door zelf te doen en buiten te beleven wordt de opgedane kennis goed onthouden. Alle kinderen hebben recht op mooie natuurervaringen en een groene leefomgeving. Ze hebben die nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen tot gezonde, gelukkige en duurzame wereldburgers.”


Naast de positieve effecten op duurzaamheid zijn er vele onderzoeken naar andere gevolgen van natuur op mensen en hun omgeving. Onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam wijst bijvoorbeeld het volgende uit:

Kinderen die dichtbij de natuur opgroeien:

  • spelen vaker buiten, bewegen hierdoor meer waardoor er minder dikke kinderen zijn in groene omgeving
  • kennen een betere motorische ontwikkeling
  • spelen gevarieerder en creatiever dat zich ook omzet in hun persoonlijke ontwikkeling
  • ontwikkelen sociale omgangsnormen beter als ze dichtbij in de natuur kunnen spelen


Volwassenen die meer in de natuur komen:

  • voelen zich gezonder
  • zijn ook echt gezonder gemeten naar migraine, depressie, astma en diabetes
  • herstellen sneller als ze ziek zijn (ook als er zicht is op natuur tijdens herstel)
  • Natuur in de buurt draagt bij aan meer sociale contacten en cohesie. Hiermee wordt agressie en frustratie verminderd.